Znak farnosti

Popis znaku:

V červeném štítě uprostřed zlatá mušle sv. Jakuba Staršího. Pod mušlí šikmo vztyčená zelená palmová ratolest podložená kosmo vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Barevnost znaku farnosti vychází ze znaku obce Vlčnova. Mušle sv. Jakuba Staršího odkazuje na patrona farního kostela. Červený štít, palmová ratolest a meč odkazují na jeho mučednickou smrt.

Vlcnov novy