Znak farnosti

Popis znaku.

Štít je dělený, v horním černém poli na zeleném trávníku průčelí stříbrného dvouvěžového kostela se zelenými střechami opatřenými zlatými křížky. Mezi věžemi zlatá lilie. V dolním červeném poli dva kořenem spojené stříbrné leknínové listy. Uprostřed těchto listů stříbrný v pravo kráčející beránek se zlatou zbrojí, držící přední nohou zlatý kříž.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Uherskobrodský děkanský znak v horní polovině štítu je odkazem na to, že Újezdec je součástí děkanského města Uherský Brod. Spodní část štítu je tvořena rodovým erbem pánů z Kounic (dvě stříbrná lekna na červeném poli) a beránkem s křížem, který je atributem sv. Jana Křtitele, patrona farního kostela. Rod pánů z Kounic byl významným vlastníkem tohoto panství a podílel se také na stavbě kostela i náboženském životě této farnosti. Červená barva je také odkazem na mučednickou smrt sv. Jana Křtitele.

Ujezdec znak