Znak farnosti

Popis znaku:

Štít je polcený. Pravá polovina štítu je modrá se dvěmi zlatými menšími liliemi vedle sebe nad zlatým půlměsícem položeným hroty vzhůru. Hlava této poloviny štítu má černé pole s větší zlatou lilií.

 Levá polovina štítu je příčně dělená. V horním červeném poli dva zkřížené stříbrné leknínové listy. Dolní pole levé poloviny štítu je zlaté a na něm modrá růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Modré pole s dvěmi zatými liliemi je symbolem Panny Marie a zároveň toho, že v Uherském Brodě se nachází dva kostely zasvěcené Panně Marii. Zlatý půlměsíc je připomínkou zasvěcení farního a zároveň děkanského kostela Neposkvrněnému početí Panny Marie. Černá hlava se zlatou lilií je část z děkanského znaku, která odkazuje na děkanát mající sídlo právě v Uherském Brodě.

Levá polovina znaku farnosti je polovinou hraběcího erbu rodu Kouniců, kteří měli velký podíl na stavbě a úpravách uherskobrodských kostelů a velkou měrou se zasloužili o zřízení uherskobrodského děkanství a také podíleli se po několik staletí na chodu uherskobrodské farnosti.

Uh-Brod znak