Znak farnosti

erb strani 

 

Popis znaku:

V červeném štítě na zelené hůrce stříbrný dřevěný kříž s tabulkou INRI; z ramen kříže visí důtka a karabáč. V modré hlavě štítu v přední časti zlatý volný kříž a k němu kráčející stříbrný, zlatě korunovaný český lev.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Farní kostel ve Strání je zasvěcen Povýšení svatého Kříže, z čehož je odvozen hlavní prvek znaku farnosti Strání. Do hlavy štítu byly vloženy kříž a kráčející český lev ze starého znaku děkanství uherskobrodského, na připomínku farnosti příslušejícímu do tohoto děkanství.