Znak farnosti

 

Popis znaku:

 

V červeno-černém polceném štítě je v červeném poli stříbrný zvon a v černém poli zlatá lilie. V modré hlavě štítu doprava položený stříbrný meč se zlatým jílcem, nad mečem červená knížecí čepice se zlatým lemováním ukončená zlatým křížem. Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

 

Původ znaku:

 

Farní kostel v Rudicích je zasvěcen sv. Václavovi, na kterého upozorňuje v hlavě štítu knížecí čepice a meč. Stříbrný zvon v červeném poli je použit z obecního znaku Rudic a černé pole se zlatou lilií odkazuje na děkanství Uherský Brod, do kterého Rudice patří.

Rudice znak