Znak farnosti

 

Popis znaku:

Štít je polcený. V pravé, červené polovině je zlatá biskupská berla. Přes zlatou berlu kosmo vztyčená zelená palmová ratolest podložená šikmo vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem. Levá polovina štítu je příčně dělená. V horním černém poli na zeleném trávníku průčelí stříbrného dvouvěžového kostela se zelenými střechami opatřenými zlatými křížky. Mezi věžemi zlatá lilie. Dolní pole levé poloviny štítu tvoří šest stříbrných kuželů v červeném poli, čtyři nad dvěma.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Pravá polovina štítu odkazuje na patrona farního kostela sv. Stanislava, biskupa (berla) a mučedníka (meč a palmová ratolest). Levá polovina štítu odkazuje za místního rodáka olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (1947-1961). Je zde znak uherskobrodského děkanství, který je vytvořen podle arcibiskupova znaku (zlaté slunce je v děkanátním znaku nahrazeno zlatou lilií) a znak olomouckého arcibiskupství (stříbrné kužely na červeném poli).Pitin znak