Znak farnosti

Popis znaku:

Ve štítě širší černé břevno se zlatou lilií; v horním červeném poli doleva položený stříbrný meč se zlatým jílcem; v dolním modrém poli doprava položený zlatý klíč.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Znak farnosti vychází z barev obecního znaku Nezdenic. Meč a klíč jsou atributy patronů farního kostela: sv. Petra a sv. Pavla. Černé břevno se zlatou lilií je odkazem na děkanství Uherský Brod, do kterého Nezdenice patří.

Nezdenice znak