Znak farnosti

Horni-Nemci znak

Popis znaku:

V červeném štítě kosmo položený, dolů obrácený zlatý klíč, zuby otočenými dolů, šikmo podložený zlatým mečem hrotem dolů. Uprostřed je stříbrno-modře polcený srdeční štítek. Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

Klíč je atributem sv. Petra a meč sv. Pavla, patronů farního kostela. Červená barva štítu odkazuje na jejich mučednickou smrt. Srdeční štítek je tvořen barvami obecního znaku Horního Němčí.