Znak farnosti

Dolni-Nemci znak

Popis znaku:

V červeném štítě uprostřed vztyčená zelená palmová ratolest, přes ni šikmo vztyčený stříbrný kyj, kosmo přeložený zlatým berličkovým latinským křížem na zlaté žerdi. Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Původ znaku:

 

Kříž je atributem sv. Filipa a kyj sv. Jakuba, patronů farního kostela. Červená barva štítu a palmová ratolest odkazuje na jejich mučednickou smrt.