Znak farnosti

Brezova znak

Popis znaku:

V zeleném štítě zlatý volný dvouramenný kříž, jinak též cyrilometodějský kříž. U paty kříže dva od sebe odkloněné stříbrné březové listy. V modré hlavě štítu mezi dvěmi zlatými liliemi stříbrný v pravo kráčející beránek se zlatou zbrojí, držící přední nohou zlatý kříž.


Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé starně.

Původ znaku:

Zelená barva štítu odkazuje na okolní lesy, vedle kterých farnost leží. Hlavní prvek znaku - zlatý cyrilometodějský kříž připomíná patrony farního kostela: svaté Cyrila a Metoděje. Březové listy poukazují na název farnosti. Do hlavy štítu byl vložen kráčející beránek, který připomíná nejstarší zasvěcení původního kostela sv. Janu Křtiteli a Panně Marii. Na ni upozorňuje zlatá lilie. Druhá zlatá lilie je vzata z uherskobrodského děkanského znaku, kam farnost Březová náleží. Modrá barva je také odkazem na Pannu Marii.