Znak děkanátu

  • Vytisknout

Dekanat-UHB znakZnak děkanství: V černém poli na zeleném trávníku průčelí stříbrného dvouvěžového kostela se zelenými střechami opatřenými zlatými křížky. Mezi věžemi zlatá lilie.

Původ znaku: Rodištěm arcibiskupa Josefa Karka Matochy (1947-1961) je Pitín na území tohoto děkanství. Arcibiskupův erb tvoří základ znaku děkanství. Lilie mezi věžemi připomíná zasvěcení děkanského chrámu v Uherském Brodě Panně Marii.