Seznam kněží

První zmínka o farnosti je z r. 1384.

Později patřila k Šumicím.

Farnost byla obnovena v r.1785

Josef Šponar, farář 1785 - 1812

Josef Waldemar, administrátor 1812

Karel Růžička, farář 1812 - 1819

Josef Sovič, administrátor 1819

Ignác Libosvárský, farář 1820 - 1825

Josef Sosnovič, farář správce 1825 - 1826

Vincenc Mandely, farář 1826 - 1830

Josef Sosnovič, farář správce 1830 - 1831

Michael Vavruch, farář 1831 - 1845

František Knapp, administrátor 1845

Josef Smika, farář 1845 - 1853

Leopold Vrbík, administrátor 1853

Karel Kittrich, farář 1854 - 1869

František Rusňák, duchovní správce 1869

Josef Malík, farář 1869 - 1884

Josef Klvač, administrátor z Uherského Brodu 1884

Alois Ulman, farář 1884 - 1892

Jan Vysloužil, administrátor 1892

Josef Štefek, farář 1892 - 1899

Josef Březovský, administrátor 1899

František Fojtík, farář 1899 - 1905

Vincenc Vaněk, administrátior 1905 - 1906

Josef Vychodil, farář 1906 - 1913

Metoděj Vávra, kooperátor 1910

Petr Neduchal, kooperátor 1910 - 1913

Petr Neduchal, administrátor 1913

Jindřich Skácel, farář 1913 - 1934

Cyprián Lochman, administrátor 1934 - 1935

František Dvořáček, rada z Uherského Brodu dočasný správce 1935

Václav Tylčer, administrátor, farář 1935 - 1955

Antonín Pospíšil, kooperátor 1954

Jaroslav Jošek, administrátor 1954 - 1977

Alois Tkadlec, administrátor 1977 - 1988

Miroslav Kočvara, farář 1988 - 1992

František Bůžek, farář 1992 - 1998

Petr Wnuk, administrátor 1998 - 2002

Petr Wnuk, farář 2002 - 2004

Otto Sekanina, administrátor 2004 - 2008

Otto Sekanina, farář 2008 - 2012

Jiří Rek, farář 2012 - dosud