Seznam kněží

Fara patřila k Nezdenicím. V r.1784 byla zde zřízena kuracie.

Václav Kolovrátek, farář v Nezdenicích 1779 - 1787

Adam Körber, lokální kaplan 1787 - 1799

Jan Legely, lokální kaplan 1799 - 1805

Alois Eichler, lokální kaplan 1805 - 1810

Václav Palla, lokální kaplan 1810 - 1819

František Januška, lokální kaplan 1819 - 1824

Antonín Anderschöck, administrátor 1824

Karek Novák, lokální kaplan 1824 - 1828

Josef Deutschl, administrátor 1828

Jan Spáčil, lokální kaplan 1829 - 1849

Antonín Fryerla, administrátor 1849 - 1850

Karek Heinrich, lokální kaplan 1850 - 1857

Jan Vysloužil, administrátor 1857 - 1860

Jan Soušek, lokální kaplan 1862

Alois Bauer, administrátor 1862

V r.1862 vznikla farnost.

Alois Bauer, farář 1862 - 1863

Štěpán Kohoutek, administrátor 1864

Viktorín Novák, farář 1864 - 1867

Valentin Schiller, administrátor 1867 - 1874

Florián Němec, farář 1874 - 1877

Antonín Daněk, administrátor 1877

Karel Dvořák, farář 1877 - 1886

František Kolínek, administrátor 1886 - 1887

František Šamánek, farář 1887 - 1892

Valentin Doležal, administrátor 1892

Vincenc Moravčík, farář 1893 - 1919

Josef Přikryl, administrátor 1920

Alois Horáček, administrátor 1920

Alois Horáček, farář 1920 - 1925

Karel Vykopal, administrátor 1925 - 1926

Stanislav Dostál, farář 1926 - 1932

Ignác Černík, administrátor 1932

Ignác Ott, farář 1932 - 1935

Václav Zamazal, provizor 1935

Václav Zamazal, administrátor 1935

Eduard Hurník, administrátor 1935 - 1936

František Krčma, excurendo administrátor z Nezdenic 1937

Jan Dubský, administrátor 1937

František Krčma, excurendo administrátor z Nezdenic 1937

Stanislav Trnavský, administrátor 1937 - 1938

František Ondrouch, administrátor 1938 - 1939

Josef Novák, farář 1939 - 1965

Josef Gabriel, excurendo administrátor z Nezdenic 1966 - 1975

Josef Gabriel, farář 1975 - 1977

František Javor, excurendo administrátor ze Šumic 1977 -1979

Antonín Lapšanský, excurendo administrátor z Nezdenic 1980 -1981

František Javor, excurendo administrátor ze Šumic 1981

Jiří Rek, excurendo administrátor z Nezdenic 1981 - 1983

Václav Vrba, excurendo administrátor z Nezdenic 1981 - 1990

Vincenc Svák, excurendo administrátor ze Šumic 1995 - 2003

František Foltýn, excurendo administrátor ze Šumic 2003 - 2013

Jan Lisowski, excurendo administrátor ze Šumic 2013 - dosud