Historie farnosti

Farnost v Újezdci se připomíná již r.1408 jako existující. Farnost se v 15.století přiklonila k utrakvistickému učení. V r.1617 byla farnost již znovu katolickou, zanikla však za třicetileté války. Zpočátku byla zpravována z Uherského Brodu, poté ze Šumic, až byla v r.1785 obnovena.