Historie farnosti

Farnost založená již ve 12.století, r.1397 se připomíná trvalý vikář kostela v Uherském Brodě. Kolem r.1500 měla presentační právo kolegiální kapitula v Kroměříži.