Historie farnosti

První písemné zprávy o Strání jsou v Zemských deskách olomouckých. Do roku 1318 patřilo panu Ctiboru ze Strání, poté sem bylo přifařeno i Horní Němčí. V r.1359 prodávají vladykové Pavel a Ctibor ze Strání městečko s tvrzí, dvorem, farou a bohatými lesy Fraňkovi a Petrovi z Kunovic. Po roce 1431 byla zdejší fara přenesena do Horního Němčí, poněvadž Strání bylo husitskými válkami téměř úplně zničeno.

   Od r.1502 patřilo Strání - opět označované jako městečko - k ostrožskému panství Jana z Kunovic. Tvrz byla obnovena r.1580, al po vpádu bočkajovců v květnu r.1605 znovu zanikla. Mezi obyvateli převládali příslušníci jednoty bratrské.

 

   Roku 1654 náleží Strání mezi obce katolické - do r.1751 je přifařeno k nivnické farnosti. V témže roce je tu olomouckou konzistoří zřízena lokalie, která r.1784 vzrostla na samostatnou kuracii. Lokální kooperaturu 11.9.1855 povýšili na faru.