Historie farnosti

Původně byla ve Starém Hrozenkově misionářská stanice. Roku 1776 zde byl ustanoven expozita z Bojkovic, r.1784 zde byla zřízena kuracie a v r.1803 farnost.