Historie farnosti

Ve 14.století jsou častější zmínky o farnosti Rudice, ale kolem r.1634 zanikla a patřila k Nezdenicím. Roku 1784 byla zde zřízena kuracie, r.1862 farnost.