Historie farnosti

Farnost Prakšice byla zřízena v r.1906, dříve byla filiálkou uherskobrodskou.