Historie farnosti

Farnost existovala již v 16.století, kolem r.1750 byla připojena k Bojkovicím, r.1784 znovu zřízena.