Historie farnosti

Farnost Nezdenice byla založena před r.1350. V r.1394 se připomíná zdejší plebán. Kolem r.1530 farnost zanikla a patřila k Bojkovicím. V r.1668 byla farnost obnovena.

Fara byla zbudována v r.1823. Vybudoval ji majitel nezdenického statku rytíř Jan Herring.