Historie farnosti

O farnosti Komňa se dochovaly historické záznamy už z roku 1448. V 16. století fara zanikla a obec náležela k Bojkovicím. V roce 1779 byla zřízena expozitura a v roce 1784 lokální kuracie.