Historie farnosti

Roku 1751 byl v Horním Němčí ustanoven expozita nivnický, r.1784 byla zde zřízena kuracie.