Historie farnosti

Roku 1751 ustanoven v Dolním Němčí expozita hlucký, r.1784 zde byla zřízena kuracie.