Historie farnosti

Nynější farní kostel v Březové, zasvěcený apoštolům slovanským sv. Cyrilu a Metodějovi byl vystavěn v letech 1865 -1870 na místě starého kostela založeného r.1745. Tento starý kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie a sv. Janu Křtiteli, byl dostavěn r. 1747. Poněvadž v letech 1850 hrozil sesutím, bylo přikročeno ke stavbě nového kostela. Dne 19. července 1865 byl posvěcen základní kámen děkanem Janem Friedlem za účasti okr. hejtmana Bedřicha Radnického a množství věřících z celého okolí. Kostel byl dostavěn r. 1870 a benedikován r. 1871. Náklad stavby kostela byl uhrazen z náb. fondu a dary četných dobrodinců. Pomocnou práci a dovoz poskytli farníci. Státní dozor nad stavbou vedl ing. Alex Shüller, podnikatelé stavby byli Petr Loserth z Uherského Hradiště a Josef Bárta z Hodonína. Škoda, že se nezachovalo jméno projektanta stavby. Kostel je vystavěn v gotickém slohu a má tři chrámové lodi. Je 40m dlouhý,18m široký a 15m vysoký.

Hlavní oltář zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději je umělecká práce řezbáře Fr. Zellera z Olomouce. Byl postaven r. 1913 na místě starého oltáře, z něhož byl ponechán jen oltářní obraz z r. 1868 od akad. malíře J. Zelnýho z Brna. Hlavní oltář je dar zdejšího rodáka P. Josefa Šimka, faráře v Polance, který také r. 1909 daroval kostelu novou křížovou cestu. Byla objednána z uměleckého ústavu z Mnichova. Obrazy jsou malovány dle L. Morgaryho.

V boční lodi na epištolní straně je oltář zasvěcený Andělu strážnému z r. 1915 s Božím hrobem. To je zase dílo Fr. Zellera a náklad uhrazen sbírkami farníků. Na tom místě stával dříve starý oltář z r. 1899 zasvěcený sv. Janu Křtiteli.

V boční lodi na evangelijní straně je oltář zasvěcený Panně Marii Lurdské se soškou Pražského Jezulátka. Postaven byl r. 1892 Janem Minaříkem, stavitelem z Napajedel. Náklad uhrazen z daru p. Šimona Juráska č.47 a jiných dobrodinců. V letech 1896 - 1897 byl kostel vymalován malířem  Karlem Malinou z Uherského Brodu. V letech 1942 - 1943 byl kostel znovu vymalován odbornou firmou Josef Petrák z Valašského Meziříčí. Figurální práci provedl prof. Adolf Heller, akademický malíř z Nymburku. Náklad uhrazen sbírkami farníků.