Filiální kostel

Filiální kostel sv. Ludmily v Suché Lozi

Stavbou kostela v obci se místní obyvatelé začali zabývat v r.1946. Podařilo se jim založit kostelní výbor, vypracovat plány a připravit stavební materiál. Komunistický převrat v r.1948 však úsilí občanů zhatil. K druhému pokusu o stavbu kostela došlo v r.1968. Vybrané stavební místo dokonce posvětil kardinál Štěpán Trochta. Události v r.1969 však věřícím znovu nepřály. Nového kostela se dočkali až po revoluci v r.1989. Povzbuzením se pro ně stalo, když základní kámen kostela v Suché Lozi posvětil na Velehradě Svatý otec Jan Pavel II. V r.1995 se podařilo dokončit stavbu věže. Místní obyvaté odpracovali na budování kostela tisíce brigádnických hodin. Rozhodli se, že kostel zasvětí svaté Ludmile, české světici. K posvěcení kostela došlo dne 22.8.1999.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)