Farní kostel

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Poprvné je obec Újezdec připomínána v r.1371. Ze stejného období se dochovaly také záznamy o faře a kostelu. V 15.století však v obci převládli utrakvisté, zvlášť rozšířenými se stali čeští bratři. V r.1617 se Újezdec stal znovu katolickým, během třicetileté války však farnost zanikla a věřící spadali pod Uherský Brod, později pod Šumice. K obnovení farního úřadu došlo v r.1784. Současný farní kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v r.1851.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)