Farní kostel

Farní kostel Narození Panny Marie

Ve Starém Hrozenkově se věřící museli obejít bez vlastního kostela až do r.1774. K bohoslužbám sloužila náhradní prkenná bouda, která stála u cesty vedoucí do Trenčína. Ovybudování kostela v obci se zasložil člen jezuitského řádu P. Karel Kulich. Podařilo se mu za pomocí různých dárců, které oslovoval až ve Vídni, shromáždit ke stavbě dostatek peněz. Ve Starém Hrozenkově zůstal i po zrušení jezuitského řádu v r.1773. Na stavbě se svými peněžními dary podíleli i lázeňští hosté z Čech a Moravy, kteří starohrozenkovským průsmykem jezdili do Trenčianských Teplic na léčení. Základní kámen kostela byl položen 4.7.1768. V srpnu téhož roku se podařilo dokončit základy kostela. Místní obyvatelé neměli možnost se do stavebních prací zapojit, protože byli poddanými světlovské vrchnosti a ta je plně využívala k práci na polích i v lesích. Budování kostela se tak neúměrně protahovalo. Dostaven byl až v r.1774, a to ve sylu pozdně barokním.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)