Farní kostel

Farní kostel Krista Krále

V r.1784 byla v Prakšicích zřízela lokální kuracie a v r.1859 postaven kostel zasvěcený sv. Václavovi. Vyrostl na místě kaple téhož patrocinia ze 17.století. Kvůli svému zchátralému stavu byl kostel v r.1938 zbourán a postaven nový, zasvěcený Kristu Králi. Určen byl také pro obyvatele sousedních Pašovic, kteří se na jeho vybudování podíleli penězi i prací. V dobové kronice je největší zásluha na postavení kostela připisována tehdejšímu faráři v Prakšicích, P. Janu Dubskému. Stavební práce začaly v červenci 1938. Obyvatelům Prakšic se podařilo vybudovat hrubou stavbu kostela i se střechou vlastními silami za pouhé dva měsíce, do vyhlášení mobilizace 23.září. Každý den pracovalo na stvbě podle rozpisu, který připravil P. Dubský, 30 až 50 lidí. Po mobilizaci, při níž nastoupilo do armády 70 prakšických mužů včetně P. Dubského, se práce zastavily. Obnoveny byly až v květnu 1939, kdy už hitlerovská armáda obsadila zbytek republiky a došlo ke zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Válečné události zkomplikovaly dopravu stavebního materiálu. Pamětníci vzpomínají, že ke zhotovení hlavního oltáře bylo potřeba 900 kilogramů sádry, které poskytlo olomoucké arcibiskupství. Ze Svatého Kopečka u Olomouce ji do Prakšic dopravila vlakem skupina třiceti občanů. Kažký z nich si na záda naložil třicet kilogramů sádry. Stejným způsobem byla do Prakšic přivezena socha Krista Krále, rozřezaná na části. Kostel posvětil 22.6.1941 Dr. Oldřich Karlík, generální vikář olomoucké arcidiecéze.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)