Farní kostel

Farní kostel sv. Stanislava

Kostel s farou je v Pitíně připomínán již v 15.století. V r.1585 postavili tehdejší majitelé zámku Nový Světlov, bratři Václav a Vilém Tetaurové, v Pitíně nový českobratrský kostel. Při reformačním hnutí po bitvě na Bílé hoře se obyvatelstvo Pitína vrátilo z velké části ke katolické víře. V r.1650 byla farnost pitínská zrušena a její zprávu zajišťovali faráři z Bojkovic. V létech 1758 až 1773 byl kostel rozšířen o presbytář a sakristii.V r.1786 byla fara v Pitíně znovu zřízena. Farní kostel sv. Stanislava vznikl ve své současné podobě v létech 1851 až 1855 přestavbou původního kostelíka téhož patrocinia. Nejrozsáhlejší opravu prodělal v létech 1950 až 1951, kdy byla kvůli vážnému poškození sejmuta klenba a celý interiér kostela zmodernizován. Opravený kostel posvětil pitínský rodák, olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha (1888 - 1961), který je pochován na místním hřbitově.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)