Farní kostel

Kostel sv. Jakuba Většího – kulturní památka

 

Farní kostel Sv. Jakuba stával již v polovině 15. století na místním hřbitově. Postupem času byl ve velmi špatném stavu, a proto musel být stržen (Podle nápisu na hlavním kříži hřbitova byl pro značnou schátralost stržen roku 1868).

            Dnešní empírová stavba pochází z let 1842 - 1846. Nový kostel byl vysvěcen 18. října 1846. Kostel sv. Jakuba Většího je jednolodní stavba s pravoúhlým závěrem a obdélnou sakristií na severní straně kněžiště. 

            Ve věži kostela visely původně tři zvony. V období 1. světové války byly dva menší sejmuty a zabaveny pro válečné účely. V roce 1926 se podařilo farnímu úřadu společně s místními občany pořídit nový zvon. Během 2. světové války však o dva větší zvony znovu přišli. Zůstal jen nejmenší z nich, Maria o váze 110 kilogramů, kterým se v Komni zvonilo do roku 1996. Tehdy byl k němu pořízen sv. Jakub o váze 185 kilogramů. Hodinný stroj na věži slouží spolehlivě od roku 1905. Opravy kostela proběhly v letech 1930, 1946 a poslední v roce 1982. Budova kostela i oltář jsou chráněnou památkou.

   Poslední oprava kostela probíhala v letech 2010 - 2012.