Farní kostel

Farní kostel Sv. Petra a Pavla

První písemná zmínka o existenci kostela pochází z r.1554, ale je zřejmé, že má mnohem starší historii. V r.1556 se stal kostelem novoutrakvistickým a zůstal jim až do r.1620. Ke zřízení lokálie došlo v Horním Němčí v r.1751. Benedikci kostela 7.11.1763 předcházela jeho zásadní přestavba. Při cestě do kostela vstoupíme do prostoru bývalého hřbitova, ohrazeného zítkou, postavenou v r.1771. Hlavní oltář sv. Petra a Pavla je poprvé připomínán v r.1671. Jeho současná podoba pochází z r.1877, kdy P. Horáček pořídil nový obraz a dva cherubíny. Sochy sv. Cyrila a Metoděje na oltáři pochází z r.1881. V nedáné době prošel rozsáhlou přestavbou prostor presbytáře. Podle návrhů architekta Vrby byl upraven celý liturgický prostor a pořízen nový obětní stůl a ambon. Kostel a obětní stůl slavnostně posvětil 26.6.2005 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na pilířích jsou umístěny sochy Srdce Páně, sv. Antonína, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše. Socha Panny Marie pochází z r.1902 a křížová cesta z r.1893. Kůr vznikl při přestavbě kostela v r.1762 na místě zbourané věže. Kostel měl v r.1671 pouze jeden zvon, později se jejich počet zvýšil na tři. Postupně byly obměňovány až do 70.let 20.století. Věž byla v r.1937 nadstavena a opatřena hodinami.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)