Farní kostel

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba

Dominantu obce Dolní Němčí tvoří novogotický kostel s jednou věží vysokou 39 metrů, který byl postaven v létech 1870 až 1873. V jednolodním kostele, dlouhém 29,20 metrů a širokém 10 metrů, se vypíná jednoduchá klenba vysoká 12,50 metrů. Tři dřevjené oltáře jsou také v novogotickém slohu. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony, sv. Prokop z r.1733, sv. Josef z r.1949 a Panna Maria z r.1954. Na památku slavnostního vysvěcení v r.1873 vztyčili místní obyvatelé před kostelem kříž s vyrytým letopočtem. Stavba kostela stála ve své době 63.000 zlatých Obec přispěla jednou třetinou částky, zbytek zaplatil náboženský fond. V následujících letech byl kostel dobudován nákladem občanů, kteří dodali především sochy a jiné ozdobné předměty.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)