Děkanský kostel

  • Vytisknout

Děkanský a farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Trojlodní kostel Neposkvrněného početí Panny marie představuje vinikající barokní architekturu. Stavba je pozoruhodná i z urbanistických hledisek, a to vzhledem k polaritě prostoru náměstí mezi kostelem a radnicí, coby symboly církevní a světské správy. Barokní budova kostela byla postavena podle pánů italského architekta Domenica Martinelliho, narozeného v r.1650 v Lucce, kde také r.1718 zemřel. Působil především ve Vídni a na Moravě. Pracoval pro šlechtické rody Liechtensteinů, Harrachů a Kouniců. Kostel dal postvit hrabě Maximilián Oldřich z Kounic v letech 1717 až 1733, kdy byl vysvěcen. Na impozantním průčelí vyniká zejména portál nad hlavním vchodem. Věž farního kostela byla postavena v letech 1879 až 1881 podle návrhů arcibiskupského stavitele Gustava Merety a je vysoká 60m. Pozoruhodná je i výzdoba kostela: obraz Stětí sv. Jana Křtitele od neznámého autora, který dal namalovat r.1697 Dominik Ondřej z Kounic, obraz knížete Václava od Adolfa Hellera z r.1929 nebo obraz Neposkvrněného početí Panny Marie od neznámého malíře. Sochy na oltáři jsou dílem Josefa Antonína Winterhaltera.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)