Cirkevní památky

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

   Kaple se nachází u staré cesty směrem na Zákřov, po pravé straně ve směru od Újezdce. Kaple byla postavena na památku Cirila Pijáka, rolnického syna z Újezdce čp.54, který padl v první světové válce.

   Cyril Piják se narodil 15.2.1885, do války narukoval na první výzvu v r.1914. V dochovaném dopise, který napsal domů 10.10.1914, stojí: "Milá mamičko, všecky vás co nejsrdečněji pozdravuji a sdělín vám svoje přání. Kdybych se nevrátil, tak postavte v "čertorii" kapličku, menší, a dáte tam sv. Cyrila a Metoděje na památku. Já jsem dosavad zdravý, a tak bude dál, dá Bůh. Tak vás ještě jednou moc pozdravuji všecky vespolek, aby bylo mému přání vyhověno. S Bohem."

   Jeho tušení se bohužel naplnilo a přání mu splnil jeho bratr František Piják, rolník, čp.54. Dne 5.7.1933 byla kaple sv. Cyrila a Metoděje slavnostně posvěcena. Je odivuhodné, že ač ke slibu došlo s téměř dvacetiletou prodlevou (patrně nebylo jednoduché našetřit finanční prostředky, které určitě nebyly malé), přesto bratr jeho prosbu splnil.

 

Dřevěný kříž u cesty na Lůčky

   Dřevěný vyřezávaný kříž stojí na svém místě od r.1856. Zhotovil jej dědeček Šmíd, čp.53, z dubového dřeva. V r.1926 byl kříž na přání P. Skácela důkladně opraven Františkem Mudrákem, podobu ukřižovaného Ježíše Krista namaloval akademický malíř Václav Červený, který v tu dobu v Újezdci bydlel. Další oprava byla provedena v r.1964 místním stolařem Františkem Pijákem, malířské práce provedl pan Vrága z Těšova.

   V r.1983 se již dřevěný kříž nacházel ve velmi špatném stavu, proto byla zásluhou tehdejšího faráře P. Aloise Tkadlece vyhotovena replika ve Velkých Karlovicích, která zde stojí dodnes.

 

Dřevěný kříž u hlavní cesty

   Tento kříž z dílny dědečka Šmída měl zajímavou, ale pohnutou historii. Od r.1876 do r.1931 stával na hřbitově v místě hlavního oltáře starého farního kostela, který zde kdysi stál. V r.1932 byl opraven Františkem Mudrákem, podobu korpusu nově namaloval uherskobrodský malíř Al. Frohlich. Oprava si vyžádala obnost 1.015 Kč. Kříž pak byl postaven ve žlebu, u cesty k pileckému mlýnu Augustína Sedláře (po levé straně u hlavní silnice kousek za Újezdcem směrem na Luhačovice). Svěcení se konalo 29.5.1932. V r.1979 byl v té době již ztrouchnivělý kříž povalen větrem a k obnově nedošlo.

 

Kamenný kříž na hřbitově

   Manželé Františka a Jan Uhercovi z Těšova pojali v r.1931 úmysl postavit nový kamenný kříž. Farář Jindřich Skácel je přesvědčil, aby jej nechali zhotovit na hřbitově, kde by nahradil původní dřevěný kříž. Kříž zhotovil kameník Gregor z Uherského Brodu, za zhotovení a instalaci mu bylo zapaceno 6.100 Kč. Za dovoz, cement, písek, kámen do základu, pohoštění a svaté obrázky bylo zaplaceno dalších 632 Kč. Celý obnos zaplatili manželé uhercovi. Slavnost posvěcení se konala 1.11.1931.

 

Kamenný kříž před kostelem

   Původní pískovcový kříž dala postavit farní obec r.1884, kámen byl přivezen z Buchlovic. Kříž časem celý popraskal a na jaře r.1927, za noční vichřice, odrazila se hlava a část těla Kritova.

   Farníci sesbírali finanční hotovost ve výši 7.000 Kč a u firmy Gregor a spol. v Uherském Brodě nechali vyhotovit nový kříž z kvalitnějšího pískovce. Svěcení kříže proběhlo na den Božího těla, dne 16.6.1927.

 

Kamenný kříž na horním konci

   Byl posvěcen v jeden den jako kříž před kostelem (16.6.1927). Vlastním nákladem ho nechala zhotovit rodina Anežky a Jana Pijákových. Jednalo se o starý kříž od kostela, který nechali patřičně osekat a místo kamenného korpusu ho opatřili železným křížem. Místo na něj vyčlenili ze své vlastní zahrady a velice vkusně jej upravili.

   Průvod s křížem šel vedle fary dolním koncem a poté na horní konec. Kříž nesli mládenci z Újezdce za velké účasti lidí z okolních vesnic. Byla to údajně jedna z nejkrásnějších slavností v obci.

 

Svatý obrázek u farního kostela

Nachází se u farního kostela, po pravé straně u cesty směrem na hřbitov. Původně stál u maršovského chodníčku, zde byl ale trvale poškozován družstevní mechanizací při orbě, proto byl přemístěn ke kostelu.

 

Svatý obrázek u cesty nad hřbitovem

   Tento obrázek stojí o kousek výš (nad obrázkem u kostela), po levé straně u cesty nad hřbitovem. Údajně na počest nalezení nejsvětější svátosti, kterou kdysi zcizil zloděj v místním kostele, a na tomto místě byla nalezena.

 

Svatý obrázek "Jozéfek" u cesty na Zákřov

   Nachází se kousek za kaplí sv. Cyrila a Metoděje. Byl postaven na památku Jana Řezníčka, čp.52, který padl v první světové válce.

 

Obrázek Panny Marie u polní cesty do vinohradů

Obrázek Panny Marie se nachází u poní cety do vinohradů, stojí po levé straně. Jeho původ je neznámý.

 

Kaple sv. Bartoloměje v Polichně

Roku 1914 byla na místě bývalé zvonice postavena kaple sv. Bartoloměje. Kapli vystavěl stavitel Málek z Uherského Brodu, rozpočet činil 5.523 Kč.

 

Kaple sv. Anny v Těšově

Je postavena na místě, kde stála původní kaplička. Tu zničil poslední granát, který padl na Těšov na konci druhé světové války. Kapličku postavil v roce 1947 podle svého návrhu zedník Jan Haluza na náklady obce. Kaplička byla posvěcena 26. 10. 1947 zároveň s křížem stojícím u kaple. 

 

Kříž  v Polichně

Železný kříž s kamenným podstavcem na návsi u kaple z r.1866.

 

Kříž v Polichně

Železný kříž s kamenným podstavcem pode dvorem byl poškozen při stavbě dráhy.

 

Kamenný kříž při cestě z Biskupic do Polichna

Kamenný kříž při cestě z Biskupic do Polichna pochází z r.1760.

 

Kříž v Těšově

Kříž v Těšově z r.1772.

 

Kříž

Kříž z r.1721.