Cirkevní památky

Kostel Mistra Jana Husa (dříve katolický farní kostel sv. Jana Křtitele)

Kostel Mistra Jana Husa je nejstarší dochovaná gotická sakrální architektura ve městě. Její vzhled pozměnila renesanční přístavba věže a raně barokní přestavba v 17.století. Původně farní kostel sv. Jana Křtitele prošel složitým vývijem. Z jeho gotické podoby se zachoval presbytář z r.1494 a také zbytky nástěnných maleb při vítězném oblouku. Renesanční věž postavil v r.1589 Mikuláš Lorek. Kostel byl následně v r.1667 přestavěn v barokním slohu. V r.1733 byla farní správa přenesena k novému kostelu na náměstí a v r.1784 došlo k odsvěcení kostela a jeho přeměně na skladiště. Od r.1898 využívalo boční loď Krajinské muzeum. V r.1920 kostel převzala a zrekonstruovala církev Československá husitská, která jej užívá dodnes.

(Text: Radovan Stoklasa, Kostely na Slovácku - 1.díl)

 

Barokní fara

Barokní fara na náměstí z první poloviny 18.století.

 

Kaple sv. Andělů strážných

Kaple sv. Andělů strážných z r.1763.

 

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější trojice z r.1718.

 

Sloup Panny Marie

Sloup Panny marie z r.1692.

 

Socha sv. Gotharda

Socha sv. Gotharda v Uherském Brodě z r.1733.

 

Socha sv. Vincence

Socha sv. Vincence před dominikánským kostelem v Uherském Brodě z r.1747.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého z r.1711.

 

Kaple sv. Šebestiána v Havřicích

Kaple sv. Šebestiána v Havřicích z r.1764.

 

Zvonice sv. Bartoloměje na návsi v Maršově

Zajímavá zvonice na návsi v Maršově prošla v r.2002 kompletní rekostrukcí. O pravděpodobném stáří zvonice sv. Bartoloměje se dá usuzovat podle letopočtu 1834, který je vytesán na trámu, jež nese zvon. Vzhled zvonice, především spodní části byl původně úplně jiný, obezdívku dostala až ve 30.letech 20.století. Zvon pochází z r.1947, zhotovila jej firma Matoušek a byl pořízen z darů místních občanů.