Cirkevní památky

Kaple sv. Jana Sarkandera v obci Pašovice

Myšlenka na stavbu kostela se v Pašovicích objevila už v 19.století. V r.1886 byl zřízen fond na vybudování kaple. Peníze, které se podařilo shromáždit, se však v 50.letech 20.století "ztratily". Staletý sen místních obyvatel se podařilo uskutečnit až v r.1994, kdy se farníci rozhodli, že nechají zpracovat projekt. Stavbu podporoval farní i obecní úřad. Arcibiskupství povolilo pořádat na stavbu kaple sbírky v celém děkanátu. Stavební práce začaly v říjnu 1994, kapli v hodnotě 3,1 milionu korun se podařilo dokončit už za osm měsíců. Kapli zasvětil sv. Janu Sarkanderovi 23.září 1995 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Oltářní obraz sv. Jana Sarkandera, namalovaný akrylovými barvami na dřevě polepeném plátnem, vytvořil malíř Milivoj Husák.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)

 

Boží muka v obci Pašovice

Poblíž kaple sv. Jana Sarkandera se nacházejí Boží muka z r.1750, která jsou prohlášena za kulturní památku.