Cirkevní památky

Kaple sv. Cyrila a Matoděje ve Veletinách

Na místě této kaple původně stávala dřevěná zvonice neznámého stáří vzpomínaná až v r.1874 v souvislosti s novým zvonem, který si obec právě pořizovala. Koupen byl za 128 zlatých z výtěžku sbírky mezi občany a z peněz za odprodej starého prasklého zvonu z r.1740 ulitého v Olomouci. Nový zvon zhotovili v Hellerově slévarně v Brně a z železniční stanice v Uherském Hradišti ho tenkrát, 27.července 1874, přivezli osobně veletinský starosta Štěpán Vlk a členové obecního výboru. Týž den byl i kapitulním děkanem arcibiskupské konzistoře Ondřejem Hamermulerem vysvěcen a zavěšen na zvonici.

   I tak se ale potřeba vystavění nové kaple stávala pro věřící ve Veletinách stále aktuálnější záležitostí. Od r.1885 byla za tímto účelem ve vsi konána nová sbírka. Sosedé dávali po pěti i deseti zlatých, výše uvedený starosta Vlk daroval dokonce 70 zlatých. Celkem se vybralo 210 zlatých a r.1893 byla stavba kaple povolena. Jelikož však výsledný rozpočet činil 2.500 zlatých (resp. 1.250 korun - v r.1892 byla v Rakousku-Uhersku zavedena korunová měna), dokončení stavby se poněkud protáhlo. Tyto další náklady byly farníky hrazeny postupně, takřka čtvrtina financí byla odečtena za pomocné práce, jež obstarali Veletinští bezplatně. K vysvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje došlo v r.1895 a na výzdobě interiéru se podílel též malíř Joža Úprka. Tradovalo se, že nápadná podoba postav na původním oltářním obraze s některými zdejšími osobami nechvalné pověsti vyvolávala nevoli radních i řady občanů. Není totiž tajemstvím, že Úprka si portréty pro svá díla skicoval při nejrůznějších příležitostech, někdy také v místním hostinci.

   V r.1917 byly pro válečné účely konfiskovány téměř všechny zvony v monarchii, svému osudu  neunikl v prosinci ani ten z Veletin o průměru 47 cm a váze 62 kg. K finanční náhradě došlo za rok - obec obdržela 248 korun. Nový zvon tak mohl být pořízen již rok po první světové válce, a to od firmy Manoušek a spol. v Brně.

   Rozsáhlá oprava této kaple proběhla v polovině 90.let 20.století.

(Pavel Bravenec, Malovaný kraj, 1/2009, s.27)

 

Kříž ve Veletinách

Kříž z r.1764 postavný nákladem Jiřího Pijáčka směrem k Uherskému Brodu.

Kříž ve Veletinách

Kříž z r.1765.