Cirkevní památky

Kaple sv. Zdislavy v obci Slavkov

Obyvatelé Slavkova mají svůj farní kostel v nedalekém Horním Němčí. Už minulosti však toužili po vlastní kapli. První snahy o její vybudování se objevily v r.1884, byly však neúspěšné. Neuskutečnil se ani záměr z r.1908, kdy obyvatelé obce uvažovali o stavbě kostela na hřbitově. Nezdarem skončilo také úsilí o stavbu kostela při budování nového hřbitova ve 40.letech 20.století. K naplnění snahy slavkovských po vlastním kostele nebo kapli tak došlo teprve v jubilejním roce 2000. Novou kapli sv. Zislavy slavnostně posvětil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kapli vybudovala v areálu hřbitova obec Slavkov, která je jejím vlastníkem. Architektonický návrh zpracoval Ing. arch. Špoka z Uherského Hradiště. Stavbu, která je výjimečná vynikající akustikou, pojal v netradičně provzdušněném stylu. Svatostánek v presbytáři pochází z r.2001. Sochu patronky kaple zhotovil v r.2002 řezbář Borovička z Kyjova. Z dílny téhož autora pochází také socha Panny Marie, umístěná v prostoru lodi kaple.

(Text: Kostely na Slovácku I.díl, Radovan Stoklasa)