Cirkevní památky

Socha sv. Floriána na návsi

Socha sv. Floriána u kostela z r.1777.