Cirkevní památky

Kaplička Panny Marie v Krhově

Kaplička Panny Marie na okraji vsi u silnice z poloviny 18.století.

 

Socha sv. Dominika v zámeckém parku

Socha sv. Dominika v zámeckém parku na Novém Světlově.

 

Socha Panny Marie v zámeckém parku

Socha Panny Marie v zámeckém parku na Novém Světlově z let 1744-1745.

 

Socha sv. Vincence v zámeckém parku

Socha sv. Vincence v zámeckém parku na Novém Světlově z let 1744-1745.

 

Hřbitov u kostela

   Kolem farního chrámu sv. Vavřince se rozkládá již po celá staletí hřbitov. V hrobce pod bývalý gotickým kostelem sv. Jiří odpočívali světlovští páni z Vlčnova, jak se dovídáme z nápisů na jejich náhrobcích. Náhrobek patřil světlovské paní Johance z Kornic a její dceři. Tyto náhrobky pocházejí z první poloviny 16.století, rovněž obou bývalých obranných věží, dnešních kaplišek, bylo použito za hrobky. Zámožnější občané měli na hřbitově v 18.století hrobky, které připomínají několik náhrobních desek, zazděných v r.1926 do pilířů hřbitovních bran.

 

Kaplička uprostřed hřbitova - hraběcí hrobka

Kaplička uprostřed hřbitova pochází z r.1835. Byla postaven jako hrobka pro světlovskou hraběnku Žofii Hauqvicovou, která zemřela r.1835. Umělecky zhotovený litinový oltář i náhrobní deska s erby uvnitř kaple byly odlity v bojkovských železárnách po r.1837. Kaple byla postavena v místech zaniklého kostela sv. Jiří.

 

Dvě šestiboké kapličky - Tetourky na hřbitově

Šestiboké kaple zavé Tetourky pochází z druhé poloviny 16.století. Nachází se uprostřed hřbitova - Getsemanská zahrada na pravé straně a lapidárium na levé straně. Sloužily nejdříve asi jako hrobka. V dobách nepřátelských vpádů sloužily jako pevnůstky v obranném systému - kolem kostela. Mezi nimi byla až do r.1831 silná kamenná zeď. V tomto roce však vypukla epidemie cholery a hřbitov byl prodloužen.

 

Náhrobky v obvodní zdi hřbitova

 

Sloup Panny Marie v Mariánské ulici

Sloup Panny Marie v Mariánské ulici z r.1716.

 

Socha sv. Floriána u silnice do Uherského Brodu

Socha sv. Floriána u silnice do Uherského Brodu z r.1777.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého z r.1750.

Socha sv. Vendelína

Socha sv. Vendelína z konce 18.století.