Cirkevní památky

Kaple sv. Josefa v Bystřici pod Lopeníkem

Nejstarší písemná zpráva týkající se stavby kostela se dochovala v kronice obce. Kronikář František Tomášek se v zápise zmiňuje o poustevníkovi, který žil v 18.století "v Kopcoch". Jmenoval se Jan Dielec a pocházel z Bystřice. Původně se zabýval tkalcovstvím. Jednou mu však při práci nešťastnou náhodou vyletěl ze stavu člunek a zabil jeho ženu. Z lítosti se rozhodl žít jako poustevník. Zemřel v r.1722 a je pochován na hřbitově v Bánově. Ve své pozůstalosti zanechal 600 zlatých, které odkázal na stavbu kostela v Bystřici. Druhá písemná zpráva pochází z r.1921, kdy obcí projížděl při své cestě na biřmování ve Starém Hrozenkově olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Bystřičští občané pronesli přání, aby se přimluvil a v obci byl postaven kostel. Záměr se však nepodařilo uskutečnit. Po druhé světové válce další podobné snahy zmařil komunistický režim. Teprve po revoluci v r.1989 nastala příhodná doba pro stavbu kaple v Bystřici. Představitelé obce založili zvláštní účet v Komerční bance, na který lidé zasílali finanční dary a shromažďovaly se v něm peníze ze sbírek. Předpokládané náklady byly vyčísleny na 3,5 milionu korun bez interierového vybavení a liturgických potřeb. Samotné stavbě předcházela v červnu 2001 demolice staré smuteční síně, kterou provedli členové TJ Sokol. Dokončenou kapli sv. Josefa posvětil 16.11.2002 olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Přči dobrovolných sbírkách bylo od občanů, sponzorů, rodáků a dobrodinců získáno 1.580.000 korun. Nejvyšší částku věnoval rodák a čestný občan Bystřice Josef Baránek, který žije v Německu. Obecní úřad zaplatil ze svého rozpočtu 1.820.000 korun a bánovská farnost ze sbírek 350.000 korun za vybavení interiéru. Mezi sponzory jsou také dva anonymní dárci, kteří přispěli shodně částkou 100.000 korun. Za jejich peníze byl ulit ve zvonařské dílně M. Dittrichové v Brodku u Přerova zvon s nápisem: "Matko Boží, oroduj za nás" a přikoupeny digitální varhany.

(Text: Kostely na Slovácku, 1 díl, Radovan Stoklasa)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého z 18.století.